شرکت حمل و نقل چیست؟

شرکت حمل و نقل به شرکتی گفته می‌شود که وظیفه حمل بار، مسافر، بسته، محموله و … از نقطه A به نقطه B را انجام می‌دهد. به شرکت حمل و نقل وقتی بار حمل می‌کند شرکت باربری گفته می‌شود و وقتی مسافر جابجا می‌کند شرکت حمل و نقل مسافر نامیده می‌شود. شرکت حمل و نقل به انواع مختلف تقسیم می‌شود

انواع شرکت حمل و نقل

شرکت حمل و نقل داخلی

شرکت حمل و نقل خارجی (بین المللی)

دیدگاهتان را بنویسید